Ważą się losy Detroit

Sep 4, 2014 by

Ważą się losy Detroit, miasta znanego w całym świecie z przemysłu samochodowego. W zeszłym roku metropolia, borykająca się z bezrobociem i pustkami w kasie miejskiej, ogłosiła bezprecedensowe bankructwo. We wtorek w sądzie federalnym rozpoczął się proces w tej sprawie.

Amerykański wymiar sprawiedliwości będzie debatował nad tym, czy miastu można umorzyć miliardy dolarów długów, co w konsekwencji pozwoli wyjść Detroit na prostą. Całą sprawą zajął się sąd upadłościowy. Proces będzie prowadzony w oparciu o dokument który nazwany został “planem regulacji”. Przedstawiona w nim została propozycja restrukturyzacji metropolii. Plan zostanie wnikliwie rozpatrzony punkt po punkcie. Sędziowie orzekną, czy jest on zgodny z rozdziałem dziewiątym kodeksu upadłościowego USA.
W ostatnich miesiącach władze Detroit przeprowadziły ze swoimi wierzycielami szereg konsultacji dotyczących rozwiązania problemu wysokich zadłużeń. W wielu przypadkach osiągnięto porozumienia. Lokalni politycy robią również wszystko, by nie doszło do sprzedaży światowej sławy dzieł sztuki z tamtejszych muzeów, oraz za wszelką cenę starają się chronić emerytów.

 

 

Zrodlo:dziennik.com

Related Posts

Share This

1 Comment

  1. [email protected]

    Ktore miasto nastepne? Camden NJ,Newark NJ etc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.