Polskie szkoly w USA

Polskie szkoly w USA

Polskie szkoly w USA

Polskie szkoły w USA to wpis Polskich szkol i przedszkoli w USA.

Szkoły Polonijne – to wpis szkol Polonijnych na Stanów Zjednoczonych. Tam gdzie żyją Polacy i są Polskie kościoły, tam również działają szkoły Polonijne.

Jeżeli znasz Polskie szkoły w USA i chcesz je dodać na naszym portalu.. Prosimy wysłać maila na kontakt forem i podać ja najwięcej informacji o szkole i załączyć parę zdjęć lub logo.

Serdecznie zapraszamy!

Wypelnij forme kontakt i podaj jak najwiecej informacji.

 

College (ang. college) czasem spolszczane jako koledż – określenie związane z różnymi formami wyższej edukacji w krajach anglosaskich, szczególnie w Anglii i USA, a także w innych krajach zachodnioeuropejskich. Pierwotnie oznaczał miejsce, w którym żyli studenci uniwersytetu. College’e prowadziły też swoje kursy, szczególnie w systemie tutorialnym. Był to tak zwany system kolegialny, wywodzący się z Francji. Dziś college w powyższym rozumieniu funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.

W USA college to albo część uniwersytetu (analogicznie do wydziału w polskim systemie edukacyjnym), albo odrębna szkoła wyższa specjalizująca się w danej dziedzinie, nie będąca jednak uniwersytetem. Kończąc amerykański college, zwyczajowo uzyskuje się tytuł Bachelor of Arts lub Bachelor of Science, co jest odpowiednikiem tytułu licencjata według systemu Unii Europejskiej. Nauka w amerykańskim college’u trwa 4 lata. Z tytułem Bachelor można bezpośrednio rozpocząć zdobywanie tytułu Master lub PhD w Graduate School. College w połączeniu z Graduate School zwyczajowo tworzą amerykański uniwersytet.

Innym typem college’ów są tzw. Community College, które po dwóch latach studiów nadają tytuł Associate. Odpowiednikiem jest polski technik.

Termin college odnosi się w USA do wyższej edukacji niezależnie, czy kończy się tytułem Associate, czy Bachelor. Generalnie po szkole średniej idzie się do college’u. W Kanadzie termin ten stosuje się tylko do dwuletnich szkół (ponadśrednich) a nie do uniwersytetów.

Istnieją jednak wyjątki: Kolegium Europejskie (College of Europe) kształci wyłącznie na poziomie podyplomowym, podobnie jak niektóre college’e uniwersytetów federacyjnych, jak chociażby All Souls College w Oksfordzie, zrzeszający wyłącznie profesorów.

Wielu uczniów najpierw studiuje w Community College, a następnie kontynuuje naukę w szkołach 4-letnich. Powodem takiego działania są dużo niższe koszty nauki i utrzymania niż w college’u 4-letnim. (Zrodlo – wikipedia)

Dziekujemy