Organizacje Polonijne USA

ZPA Zwiazek Polakow of Perth Amboy
Rodzaj działalności:
Krótki opis działalności:
Powstanie Zjednoczenia Polaków w Ameryce to rozdzial w historii Polonii Amerykańskiej, w której to Z.P.A. stworzyło podłoże do organizacyjnej wspólnoty. Dzień 1 marca 1952 r. to data, która wpisała się na stałe w naszej pamięci . W tym dniu Z.P.A. rozpoczęło oficjalnie swoją dzialalność i zostało zarejestrowane u władz stanowych w Trenton. Jej powstanie podyktowane było potrzebą duchowego zjednoczenia się Polonii, kontynuacją tradycji narodowych, krzewienia polskiej kultury i oświaty. Jednym z głównych jej celów było określenie przyszłej tożsamosci. Emigracja napływająca z Niemiec zgrupowana w Związku Młodziezy Polskiej razem z byłymi żołnierzami z Anglii jako zwiazek byłych żolnierzy podjęła niezwykle wzniosły cel.
Długi Opis działalności:

Powstanie Zjednoczenia Polaków w Ameryce to rozdzial w historii Polonii Amerykańskiej, w której to Z.P.A. stworzyło podłoże do organizacyjnej wspólnoty. Dzień 1 marca 1952 r. to data, która wpisała się na stałe w naszej pamięci . W tym dniu Z.P.A. rozpoczęło oficjalnie swoją dzialalność i zostało zarejestrowane u władz stanowych w Trenton. Jej powstanie podyktowane było potrzebą duchowego zjednoczenia się Polonii, kontynuacją tradycji narodowych, krzewienia polskiej kultury i oświaty. Jednym z głównych jej celów było określenie przyszłej tożsamosci. Emigracja napływająca z Niemiec zgrupowana w Związku Młodziezy Polskiej razem z byłymi żołnierzami z Anglii jako zwiazek byłych żolnierzy podjęła niezwykle wzniosły cel.
Zjednoczenie Polakow w Ameryce
United Poles in America

281 Grace St.
Perth Amboy, NJ 08861

Tel: 732-442-2660
Cell: 732-896-6402

E-mail: zarzadzpa@yahoo.com

http://www.zpaofperthamboy.com

Strona internetowa :
Number Telefonu firmy:
732-442-2660
Fax Firmy:
732-896-6402
Email firmy:
Tagi oraz słowa kluczowe o Firmie: